• Nederlands
  • Engels

HC@Home

Meten en stimuleren

Bij veel chronische aandoeningen is het belangrijk de conditie te verbeteren. HC@Home is een door MobiHealth ontwikkelde dienst waarmee conditieverbetering gemeten en gestimuleerd wordt.

Patiënten gebruiken een smartphone/applicatie waarmee activiteiten, bloeddruk en gewicht mee gemeten kunnen worden (of een subset hiervan).

Zowel patiënt als zorgprofessional heeft toegang tot een HC@Home portaal waar alle data overzichtelijk worden weergegeven t.o.v. ingestelde richtlijnen voor activiteiten, gewicht, bloeddruk.

Direct inzetbaar

De dienst wordt gebruikt bij hartrevalidatie en hartfalen. HC@Home levert de portaal voor patiënt en zorgprofessional. Tevens levert zij de apparatuur, te weten:

  • smartphone (incl. applicatie)

  • hartslag meetband (draadloos)

  • bloeddrukmeter (draadloos)

  • weegschaal (draadloos)

MobiHealth B.V. is, in opdracht van HC@Home B.V., verantwoordelijk voor verdere ontwikkeling en onderhoud van HC@Home. Bezoek de HC@Home website voor uitgebreide informatie over de dienst.

Belangrijkste voordelen:

  • automatische overdracht van objectieve meetgegevens: activiteit, hartslag, bloeddruk, gewicht
  • annotatie met subjectieve inspanningsbeleving
  • patiënt ziet resultaten live t.o.v. richtlijnen
  • extra motivatie patiënt doordat zorgprofessional op afstand mee kan kijken
  • direct inzetbaar, apparatuur wordt geleverd en beheerd door HC@Home