• Nederlands
  • Engels

Allianties

Strategische allianties spelen een belangrijke rol in de zakelijke filosofie van MobiHealth.

Ontwikkeling van nieuwe telemonitoring oplossingen, waarvoor additionele kennis of produktiefaciliteiten nodig zijn, worden hierdoor sneller mogelijk gemaakt.

MobiHealth ontwikkelt innovatieve telemonitoring oplossingen tezamen met toonaangevende bedrijven op het gebied van meetsystemen, instellingen en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen met gespecialiseerde kennis van business development en behandelprocessen in de gezondheidszorg.