• Nederlands
  • Engels

Over MobiHealth

Onze missie

MobiHealth biedt patiënten de mogelijkheid tot zelf management van hun gezondheid door hun eigen gezondheidstoestand onafhankelijk van plaats en tijd te monitoren, terwijl zorgprofessionals op afstand in contact blijven: putting care in motion.

Onze visie - 2020

Overheden en zorgverzekeraars zoeken naar efficiënte, effectieve en medisch gevalideerde zorgdiensten. Doel is de kosten per patiënt omlaag te brengen, terwijl de kwaliteit van zorg hoog blijft. Er is een verschuiving van acute naar chronische zorgverlening door de stijgende levensverwachting van mensen.

Patiënten krijgen meer verantwoordelijkheid voor de uitvoering van hun behandelplan en de periode tussen opeenvolgende consultaties wordt vergroot. De patiënt doet aan zelf management van zijn/haar gezondheid en de zorgprofessional is hierbij coach. Wetenschappelijke literatuur toont aan dat zelf management bij chronische ziekten een gunstig effect heeft op de therapietrouw en het ziektebeloop.

Zorgprofessionals krijgen medische hulpmiddelen tot hun beschikking, die het op afstand monitoren en instrueren van patiënten mogelijk maakt. Meetgegevens worden op objectieve wijze in de eigen omgeving van de patiënt verkregen en doorgestuurd naar een zorgprofessional.

Deze vorm van telemonitoring levert meer betrouwbare meetgegevens op dan in een klinische omgeving. Een zorgprofessional beoordeelt deze meetgegevens op afstand en instructies kunnen per omgaande verzonden worden naar de patiënt. Een naderende gezondheidscrisis wordt zo in een vroeg stadium opgespoord en behandeld.

MobiHealth biedt telemonitoring oplossingen waarin de patiënt centraal staat en die zijn/haar zelf management ondersteunt. Deze oplossingen dragen bij aan een transparante informatievoorziening voor de patiënt en houden de behandelrelatie met de zorgprofessional in stand.

MobiHealth levert uitsluitend telemonitoring oplossingen die voldoen aan nationale wetgeving en gebruik maken van klinisch gevalideerde meetsystemen.

Onze telemonitoring oplossingen kunnen van grote betekenis zijn voor de gezondheid van onze klanten.

MobiHealth hanteert hierom de volgende kernwaarden:

Klantgerichtheid: onze klanten staan centraal bij onze dienstverlening en ontwikkeling van onze oplossingen met een sterke focus op gebruiksvriendelijkheid.

Verbondenheid: wij maken telemonitoring oplossingen die ervoor zorgen dat patiënten altijd in contact kunnen blijven met professionele zorg terwijl ze functioneren binnen hun sociale netwerk.

Veiligheid: onze telemonitoring oplossingen voldoen aan de hoogste eisen voor informatieveiligheid

Betrouwbaarheid: onze telemonitoring oplossingen functioneren op het hoogst mogelijke niveau van betrouwbaarheid en zijn 24 uur per dag beschikbaar

Kwaliteit: we maken onze oplossingen op basis van grondige kennis en de beste meetsystemen.